Menu

Barn och unga vid skärmen – Hur hantera spelandet?

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Spelande och skärmberoende

Main theme/focus: Other

Date time start: 24/03/2020 18:00

Date time end: 24/03/2020 20:30

Number of hours: 2,5

Country: Finland

Region: Ostrobothnia

City/Town: Korsholm

Organisation: Korsholms vuxeninstitut

Address of the event: Smedsby Bibliotek, Skolvägen 1, Korsholm, Finland

Tag or keywords: #digiveckan #digiviikko #alldigitalweek

Responsible (trainer/organizer): Korsholms vuxeninstitut

Email of the organiser: vuxeninstitutet@korsholm.fi

Phone of the organiser:

Target Group: General public

Number of participants: 200

Short description of the event:

Från flera skolor i vår kommun samt i diskussioner i arbetsgruppen för Rusmedelsförebyggande konstateras det att vi har problem med barnens datorspelande och dess konsekvenser. Familjer ropar efter hjälp, föräldrar vet inte hur de ska sätta gränser. Skolorna vittnar om att problemen starkt framträder i elevernas skolvardag. Vad behöver göras? Ska man kanske vara nöjd då barnet sitter hemma på sitt rum och inte ”ränner ute på byn”? Ska vi släcka bränder eller försöka hitta bättre vägar? Rastlösa barn med koncentrationssvårigheter kan bero på att nattsömnen naggats i kanten av datorn och de spel som lockar där. Föräldrar och lärare står ofta utan de verktyg som skulle behövas för att åtgärda problemen. Den här kvällen diskuteras olika möjligheter och lösningar med utgångspunkt i den kunskap och expertis som vi samlat.

Spel i ungas vardag (PeM Matilda Ståhl, Åbo Akademi)

Hur ser barns och ungas spelvanor ut? Ståhl forskar i virtuella lärmiljöer, bl.a. datorspel, men också identitetskonstruktion i relation till de spelvanor hon undersökt. Föreläsningen ger en aktuell inblick i spelande som en del av barns och ungas vardag.

Paus med kaffeservering

Olika sakkunniga inledare på rubrikerna:

Spelar mitt barn för mycket?
Hur tänker ungdomar om digitalt spelande?
Aktuell spelfakta och info
Hur syns spelandets effekter i skolan?
Spelande som en positiv hobby – vänner finns också på nätet
Läget i Korsholm

Paneldiskussion (Moderator: rektor Rose Heir)

Seminariet genomförs i samarbete med Korsholms drogförebyggande arbetsgrupp.

The event is: Planned