Menu

Digitālo prasmju attīstība

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Workshop/training

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Basic Digital Skills

Date time start: 26/03/2019 14:00

Date time end: 26/03/2019 16:00

Number of hours: 2

Country: Latvia

Region: Saldus

City/Town: Saldus

Organisation: Saldus pilsētas bibliotēka

Address of the event: Saldus pilsētas bibliotēka, Tūristu iela 3, Saldus, Saldus pilsēta, Latvija

Responsible (trainer/organizer): Daiva Ozoliņa

Target Group: Unemployed adults

Number of participants: 8

Short description of the event:

“Digitālās nedēļas 2019” ietvaros notika tikšanās ar Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem, kuri iepazīstināja ar NVA pieejamiem e-pakalpojumiem nodarbinātībai un karjerai, t.sk. CV reģistrēšanu, vakanču meklēšanu, darba atrašanas iespējām un karjeras testu izpildi NVA pašapkalpošanās portālā.

Photos from the event:

The event is: Planned