Menu

E-katalogs kā ceļvedis informācijas meklēšanā

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Basic Digital Skills

Date time start: 30/03/2019 11:00

Date time end: 30/03/2019 12:00

Number of hours: 1

Country: Latvia

City/Town: Daugavpils

Organisation: Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka

Address of the event: Aveņu iela 40, Daugavpils, Latvija

Responsible (trainer/organizer): Ludmila Borisova

Email of the organiser: ludmila.borisova@lcb.lv

Phone of the organiser: 65430311

Target Group: General public

Number of participants: 12

Short description of the event:

Bibliotēkas lietotāji tiks iepazīstināti ar LCB elektroniskā kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” izmantošanas iespējām: literatūras meklēšanu pēc noteikta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšanu,lietošanas termiņa pagarināšanu.

Photos from the event:

The event is: Completed