Menu

E-pakalpojumi darba meklēšanas, karjeras atbalsta jomā

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Basic Digital Skills

Date time start: 27/03/2019 10:00

Date time end: 27/03/2019 11:00

Country: Latvia

Organisation: Nodarbinātības valsts aģentūra

Address of the event: Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Latvia

Target Group: Unemployed adults

Number of participants: 19

Short description of the event:

Sevis izzināšanas iespējas, izglītības iespējas, CV un vakanču portāli, e-pakalpojumi, darba tirgus prognozes.

The event is: Completed