Menu

Mēs un internets

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Cybersecurity/Online Safety

Date time start: 29/03/2019 13:30

Date time end: 29/03/2019 14:30

Number of hours: 3

Country: Latvia

Region: Ikšķiles

City/Town: Ikšķile

Organisation: Bibliotēka

Address of the event: Strēlnieku iela 10, Ikšķile, Ikšķiles pilsēta, Latvija

Url of the event: http://www.ikskile.lv

Social media: https://www.facebook.com/ikskilesbiblioteka/?epa=SEARCH_BOX

Responsible (trainer/organizer): Egils Stūrmanis

Email of the organiser: Dace Rempe

Phone of the organiser: 371 26476977

Target Group: General public

Number of participants: 13

Short description of the event:

Lekcijas mērķi:
• Iepazīstināt semināra dalībniekus ar pamata riskiem un apdraudējumiem interneta vidē;
• Diskusija ar auditoriju par drošāku interneta lietošanu.

Lekcijas mērķauditorija: visi interesenti

Lekciju vada:
Egils Stūrmanis, CERT.LV

Tēmas:
1) Lekcija
a. Internets un mūsdienu tehnoloģijas,
b. Izplatītākie apdraudējumi un to piemēri, sabiedrības informēšanas iespējas,
c. Uzbrukumu metodes un mērķi virtuālajā vidē,
d. Sociālās inženierijas piemēri virtuālajā vidē,
e. Interneta mediji un drošība,
f. Droša elektroniskā pasta lietošana, piemēri, labā prakse,
g. Droša interneta lietošana, piemēri, labā prakse,
h. Privātums internetā,
i. Viedtālruņu drošība, piemēri, labā prakse,
j. Labas paroles izveidošanas principi,
k. Kopsavilkums.

2) Diskusija par drošāka interneta lietošanas pamatprincipiem.

The event is: Completed