Menu

Nodarbinātības valsts aģentūras e-pakalpojumi

Would you like to have it in your language?
Please note that this is machine translation and some mistakes are possible.

Type of the event: Lecture/information session

Online or offline: Offline

Main theme/focus: Basic Digital Skills

Date time start: 26/03/2019 10:00

Date time end: 26/03/2019 11:00

Country: Latvia

Organisation: Nodarbinātības valsts aģentūra

Address of the event: Varšavas iela 18, Daugavpils, Latvia

Target Group: Unemployed adults

Number of participants: 11

Short description of the event:

Informatīvā pasākuma laikā tika sniegta informācija par NVA e-pakalpojumiem: Darba tirgus īstermiņa prognozes, Iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai,
Pieteikšanās vizītei, CV un vakanču portāls, Karjeras pakalpojumi, Izglītības iestāžu meklētājs, Angļu valodas prasmes elektroniska pārbaude u.c.

The event is: Completed